Звіт

директора Катеринівської ЗОШ І ступеня


Мельник Оксани Парфенівни


про керівну діяльність за звітній період 2017 – 2018 н. р.

Підходить до закінчення навчальний рік . Відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних , загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 р. № 55 керівники після завершення навчального року звітуються перед педагогічним колективом , батьківським комітетом та громад кістю про виконану роботу за навчальний рік .

Як директор школи , у своїй діяльності протягом звітного періоду , я керувалася Статутом школи , Правилами внутрішнього трудового розпорядку , Положенням про загальноосвітній навчальний заклад , затвердженого Постановою кабінету міністрів України від 27.08.2010 р. № 778 , законодавством України , іншими нормативними атами , що регламентують роботу керівника навчального закладу.

1. Загальні відомості про освітній заклад

Катеринівська ЗОШ І ступеня є комунальною власністю Немовицької сільської ради .

Юридична адреса : Рівненська область

Сарненський район

С. Катеринівка

Вул.. Ткача , 28

34540

Мова навчання та виховання – українська

Кількість класів -4

Кількість місць за проектом – 50

Кількість учнів у закладі – 43

Рух учнів протягом навчального року

Прибуло – 8

Вибуло - 2

Управління та фінансування здійснюється Немовицькою сільською радою . Будівля школи була здана в експлуатацію у 2003 р. земельна ділянка , яка закріплена за школою становить 0 , 27 га .

У 2017/2018 н. р. школа працювала за таким режимом :

1.1.Навчально – виховний процес організовано за 5-ти денним тижневим навантаженням в одну зміну .

1.2.Навчальний рік розпочався 01.09.2017 і закінчується 25 травня 2018 року

1.3.Навчальні заняття організовано за семестровою системою :

І семестр – з 01 вересня по 29 грудня 2017 року .

ІІ семестр – з 15 січня по 25 травня 2018 року .

1.4.Встановлено такий графік канікул :

- осінні канікули - з 28 жовтня по 6 листопада 2017 року ;

- зимові канікули - з 30 грудня 2017 року по 14 січня 2018 року ;

- весняні канікули – з 26 березня по 01 квітня 2018 року ;

Додаткові канікули для 1 класу – з 19 лютого по 25 лютого 2018 року

1.5.Встановлено таку тривалість уроків :

1 клас – 35 хв

2 – 4 класи – 40 хв

1.6. Затверджено розклад дзвінків :

1 клас 1 урок – 9.00 – 9.35 – перерва 15 хв

2 урок - 9. 50 – 10.25 – перерва 25хв

3 урок – 10.50 – 11.25 – перерва 25хв

4 урок – 11.50. – 12.25 - перерва 15 хв

5 урок - 12.50 – 13.15

2 - 4 класи 1 урок – 9.00 – 9.40 – перерва 10 хв

2 урок - 9. 50 – 10.30 – перерва 20хв

3 урок – 10.50 – 11.30 – перерва 20хв

4 урок – 11.50. – 12.30 - перерва 20хв

5 урок - 12.50 – 13.20- перерва 10 хв

6 урок – 13.30 – 14.10

1.7. Встановлено час початку робочого дня педагогічного та обслуговуючого персоналу школи :

- для педагогічних працівників за 15 хвилин до початку свого першого уроку ;

- чергування вчителів здійснюється за затвердженим графіком , починається за 20 хвилин до початку занять і закінчується на 20 хвилин пізніше закінчення останнього уроку ;

- час роботи прибиральниці – 10.30 - 14.30

- час роботи постійного оператора газової котельні - 9.00 – 17.00

- час роботи сторожа – 22.00 – 08.00

- час роботи директора – 09.00 – 17.00

2. Графік роботи їдальні затверджується директором школи .

3. Батьківські збори , зібрання учнів проводяться лише при умові погодження із директором школи .

4. Робота комп’ютерного класу дозволяється лише за розкладом , затвердженим директором .

5. Категорично забороняється :

5.1. Відпускати учнів з уроків , в тому числі на різні заходи ( репетиції , змагання ) без дозволу директора школи .

5.2. Паління вчителів у школі.

5.3. Допуск сторонніх осіб на уроки без дозволу директора.

5.4. Внесення змін до класних журналів , а саме : зарахування та вибуття учнів вносить лише класний керівник за вказівкою директора школи .

5.5. Проводити заміну уроків за домовленістю між вчителями без дозволу директора школи .

6. Ведення щоденників обов’язкове для кожного учня , починаючи з 2 класу .

7. Вихід на роботу працівників після хвороби можливий лише за наявності лікарняного листка.

2.Матеріально –технічна база освітнього закладу

Будівля школи прийнята в експлуатацію 15 років тому . Приміщення школи знаходиться в належному стані . Фінансування потреб школи проводилося централізованою бухгалтерією відділу світи СРДА до квітня 2018 року , на даний час – Немовицька сільська рада . Здійснюються проплати за спожиті школою енергоносії .

Найбільша проблема освітнього закладу - облаштування внутрішньої вбиральні . Дане питання було включено до програми розвитку освіти ОТГ Немовицької сільської ради.

У навчальному закладі приділяється достатньо уваги естетичному вигляду школи . За рахунок субвенції , що надала Немовицька сільська рада , у сумі 2000 грн. було проведено поточний ремонт приміщення

Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна . Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає . Завжди вчасно готується звітна документація , матеріали списуються або оприбутковуються .

. Батьківська громад кість теж не стоїть осторонь у плані покращення матеріального стану навчального закладу . Батьківський колектив 1 класу придбав у класну кімнату стенд «Пиши правильно».

Подвір’я школи завжди прибране , доглянуте . Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави , винесення та періодичне вивезення сміття з території школи за рахунок працівників школи .

Завдяки фонду працівників школи покращується матеріальна база навчального закладу . Нагородження учнів за участь в конкурсах проводиться теж за рахунок фонду працівників школи . Завдяки даному фонду відремонтовано один із принтерів ( 190 грн. ) , постійно проводиться заправка картриджів .

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності , профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально – виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці» , «Про дорожній рух» , «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування та утримування загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально – виховного процесу та інших нормативних актів , які регламентують роботу школи з цих питань . Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем директора школою .

На початку навчального року , напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з БЖД для учнів . Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями , спортивними змаганнями . Розробляються заходи щодо запобігання дитячому травматизму на період канікул . Проводяться сезони безпеки на водних об’єктах в осінньо – зимовий та літні періоди , тижні БЖД та безпеки на дорозі.

У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажу з питань охорони праці . Кожна класна кімната , кабінет інформатики має необхідний перелік документів з питань БЖД . Також у приміщенні школи розміщено стенд по безпечній поведінці . Питання ОП та попередження травматизму знаходиться на контролі в директора.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів можна відмітити , що у школі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків , створення безпечних умов навчання .

3.Кадрове забезпечення освітнього закладу

У 2017 – 2018 н. р. школа була забезпечена штатними працівниками на 100 % .

Згідно штатного розпису :

Вчитель початкових класів – 4 шт. од.

Вчитель фізичної культури -1 шт. од

Директор -1 шт. од

Машиніст газової котельні ( постійний ) – 1шт. од

Машиніст газової котельні ( сезонний ) -1 шт. од.

Прибиральник – 0,5 шт. од.

Сторож – 0 ,75 шт. од

Вакансії відсутні.

У 2017– 2018 навчальному році нараховується 6 педагогічних працівників .

По якісному складу педагогічних працівників наша школа має такі показники :

- Спеціаліст «вищої категорії» - 3

- Спеціаліст «І категорії» - 1

- Спеціаліст «ІІ категорії» -

- Спеціаліст – 2

По віку :

3 вчителі – до 30 років ,

3 вчителі – від 31 р. до 40 р.

Педагогічний стаж :

До 10 р. – 2

Від 10 р. до 20 р. – 2

Від 20 р. – 2 вчителі

Педагогічні працівники , з метою підвищення рівня кваліфікації , проходять курси згідно перспективного графіка , що наявний у закладі. Курси проходять раз у 5 років .

У 2017 / 2018 навчальному році було організовано проходження курсів такими вчителями , як Миськів О. І. та Галушко К. І.

Для ефективної роботи в умовах запровадження Нової української школи усі вчителі нашої школи зареєструвалися та проходять онлайн – курси на платформі Edera . Вчителі, що навчатимуть учнів 1 класу у 2018 / 2019 навчальному році , Касьянюк О. С. Та Мельник О. П. – проходять курси підвищення кваліфікації на базі Сарненського локального центру підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи»

В закладі 3 працівника з обслуговуючого персоналу . Всього працівників – 9 .

Керівник навчального закладу – Мельник Оксана Парфенівна , 18 років педагогічного стажу , стаж роботи на посаді – 3 роки .

4.Медичне обслуговування учнів

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно – правової бази .

Щорічно діти проходять медичне обстеження. За звітний період медичний огляд дітей проводився спеціалістами КНП «Немовицький ЦПМСД» . Відповідно до результатів медичного огляду дітей , на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються групи здоров’я учнів для занять на уроках фізичного виховання . Відповідно до цих списків видано наказ по школі «про розподіл учнів на медико – педагогічні групи для занять на уроках фізичної культури»

У школі відпрацьована система зміцнення здоров’я учнів .Згідно закону України «Про освіту» заклад освіти має гарантувати безпечні та нешкідливі умови навчання , режим роботи , умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я , прищеплювати гігієнічні навички та принципи здорового способу життя . У нашому закладі дотримуються всі санітарно – гігієнічні вимоги до організації навчання і виховання учнів , про що свідчить акт перевірки готовності закладу до нового навчального року ( Акт ( Паспорт ) готовності навчального закладу до 2017 / 2018 навчального року , складений 14 серпня 2017 року )

Приміщення освітнього закладу має ошатний вигляд , у коридорах і у класних кімнатах багато живих квітів , кольорова гама стін та меблів гармонійно поєднані. Меблі в класних кімнатах знаходяться в доброму стані , відповідно до санітарно – гігієнічних норм , в необхідній кількості , навчальні кімнати обладнані лампами денного освітлення .

Формування в учнів бережливого і дбайливого ставлення до власного здоров’я , створення в учнів мотиваційних установок на здоровий спосіб життя , ознайомлення учнів з основними принципами і методами профілактики найбільш поширених захворювань , прищеплення навичок особистої гігієни , профілактики шкідливих звичок здійснюється на уроках курсу « Основи здоров’я». Щоб максимально можливо зберегти здоров’я учнів , вчителі в освітньому процесі використовують здоров’язберігаючі технології ( проведення фізкультхвилинок під час уроку , рухових дидактичних ігор , гімнастики для очей і т. п. )

На уроках та позаурочний час класні керівники проводять бесіди , години спілкування щодо пропаганди здорового способу життя .

Медичне обслуговування працівників школи організовано на базі районної поліклініки . Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за встановленим графіком . Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка , які зберігаються у школі . 5.Організація харчування учнів

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі . Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» ( ст.. 25 ) , «Про загальну середню освіту» ( ст.. 22) , «Про охорону дитинства» ( ст.. 5 ) та іншими нормативними документами . Згідно з вищезгаданих документів учні повинні забезпечуватися одноразовим гарячим харчуванням . Проте протягом ІІ семестру у школі гаряче харчування було відсутнє. Батькам щомісяця видавалися довідки для отримання компенсації .

. До 12 лютого 2017 року харчування здійснювалося приватним підприємцем Жарська Галина Йосипівна ,смт. Клевань. Вартість харчування на один день становило 26 грн. 37 коп.

Освітній заклад повністю забезпечений технологічним та холодильним обладнанням , кадрове забезпечення харчоблоку – 1 кухар .

Перевірка санітарно – епідеміологічною службою була проведена до початку навчального року , зауважень не було.

6.Освітня робота у навчальному закладі

.Методична робота

Педагогічний колектив успішно працював над реалізацією методичною проблемною темою «Впровадження нових прогресивних технологій навчання , як шлях реалізації нового Державного стандарту початковоїосвіти».

У школі наявна така структура методичної роботи :

1.Педагогічна рада

2. Шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів

3. Творча група вчителів початкових класів з теми «Впровадження нових прогресивних технологій навчання в освітньому процесі у практику роботи педагогічного колективу»

Керівництво закладом здійснює директор , але основним колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада , повноваження якої визначається Положенням про загальноосвітній навальний заклад. Було проведено 4 засідання педагогічної ради , розглядалися такі питання :

1.Про підсумки роботи навчального закладу у 2015 – 2016 навчальному році та пріоритетні напрямки розвитку школи у 2016 – 2017 навчальному році

2.Розвиток пізнавальної самостійності і креативних компетентностей учнів через проблемно – пошукову роботу»

3.Про Концепцію Нової української школи.

4.Про методичні рекомендації щодо створення освітнього середовища у 1 класі НУШ.

5.Про стан навчання та рівень навчальних досягнень учнів з предметів естетичного циклу .

6.Про соціально- педагогічні проблеми гуманізації виховання учнів у сучасних умовах

Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах . У 2017 році методобєднання вчителів початкових класів Катеринівської ЗОШ І ступеня було нагороджено Подякою відділу освіти , молоді та спорту Сарненської районної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток методичної роботи району , запровадження сучасних інформаційних форм і методів навчання та виховання підростаючого покоління .

Учителі району постійно беруть участь у районному конкурсі «Ярмарка педагогічних ідей» . На жаль , у 2017/2018 навчальному році у даному конкурсі участі не було

2013 – 2014 н. р. 2014 – 2015 н. р. 2015 – 2016 н.р. 2016 – 2017 н. р.
І місце Миськів О. І. , номінація «Виховна робота» Подяка відділу освіти Мельник О. П. Номінація «Початкове навчання» Участь Номінація «Виховна робота»

Багато уваги приділяється роботі з обдарованими дітьми . Учні нашої школи традиційно є активними учасниками різноманітних творчих конкурсів. В міжнародному математичному конкурсі з математики «Кенгуру» цього річ брали участь 12 учнів .

Українознавча гра «Соняшник» :

13 учасників :

Диплом переможця в початковій школі - 12

Диплом переможця на шкільному рівні – 1

Вчителі проводять систематичну роботу щодо підготовки дітей до участі у районних конкурсах .

Конкурс знавців української мови ім.. П. Яцика

ПІП учня Місце Вчитель 2014/2015 н.р. 2015/2016 н. р. 2016 / 2017 н. р. 2017/2018 н.р.
3 клас 17 місце Вакулко Софія Вчитель Миськів О. І. 7 місце Гаврилюк Анна Вчитель Овсійчук О. І. 4 місце Гаврилюк Олександра Вчитель Мельник О. П. 4 місце Лех Юлія Вчитель Галушко К. І.
4 клас 16 місце Галяк Світлана Вчитель Галушко К. І. - 3 місце Гаврилюк Анна Вчитель Овсійчук О. І.

Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу . Одним із найважливіших результатів є якість навчання . З 15.05.2018 по 17. 05.2018 проводилась Державна підсумкова атестація учнів 4 класу .

Відповідно до положення про державну підсумкову атестацію учнів ( вихованців ) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 року № 1547 ) був складений розклад атестації та створена атестаційна комісія.

Розклад державної підсумкової атестації учнів 4 класу погоджено з відділом освіти Немовицької сільської ради

Учні 4 класу проходили атестацію з 2 предметів :

1. Українська мова

2. Математика

Державна підсумкова атестація проводилася за завданнями , які були розроблені вчителями методичного об’єднання, погоджені на засіданні педагогічної ради та затверджені директором школи . Узагальнені результати подані у таблиці .

предмет кількістьучнів ,що писало кількістьучнів ,що не писало результативність
Початковий рівень середній достатній високий
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Українська мова 10 - 2 1 2 2 2
математика 10 - 1 1 5 2

Якістьвиконання ДПА:

Початковийрівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
Українськамова 33,3 %44,4%22,2%
Математика 11,1%11,1%77,7%
3.Організація виховної роботи

Виховна робота в школі протягом 2016 /2017 н. р. була спрямована на реалізацію законів України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» , «Про охорону дитинства» , програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки,молоді та спорту від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» , Стратегії національно – патріотичного виховання дітей та молоді , затвердженої указом Президента України від 13.10.2015 р. № 580 /2015 .

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер , що дає можливість здійснювати плідну діяльність в наступних напрямках :

- Національно – патріотичне виховання

- Робота з обдарованими учнями , розвиток творчої особистості

- Соціальний захист дітей

- Формування здорового способу життя

- Робота з батьками

- Робота з профілактики дитячого травматизму

- Робота з попереджень правопорушень

Виховна робота у школі базується на проведенні тематичних предметних тижнів . Протягом 2017 / 2018 навчального року були проведені такі тижні :

1.Олімпійський тиждень ( вересень ) ,спрямований на формування здорового способу життя :

2.Тиждень патріотичного виховання «Ми українці , ми європейці» ( жовтень )

3.Тиждень української мови ( листопад )

4.Всеукраїнський тиждень права ( грудень ):

5.Тиждень англійської мови ( лютий )

6.Тиждень української книги ( березень )

7.Тиждень першокласника ( квітень ) :

8.Тиждень «Наша безпека у наших руках»

Поза проведенням тематичних тижнів у школі були проведені такі загально-шкільні свята :

1.Свято першого дзвоника

2.Свято осені

3.Андріївські вечорниці

4.Новорічний ранок

5.Конкурс колядок та щедрівок

6.Фестиваль ранкової зарядки

7. День цивільного захисту

8. День вишиванки

9. Свято букварика

Всі заходи проведені проведені на достатньому рівні.

4. Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

Контрольно – аналітична робота є невід’ємною складовою роботи директора школи і проводиться з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам .

Згідно річного плану роботи контролю підлягала робота :

- Стан навчання образотворчого мистецтва ;

- Стан навчання музичного мистецтва.

- Стан навчання трудового навчання

- Рівень знань , умінь і навичок учнів 1 класу на кінець навчального року

- Стан ведення учнівських зошитів ;

- Стан ведення класних журналів , особових справ учнів , обліку запису інструкцій з техніки безпеки ;

- Виконання навчальних програм та планів ;

- Перевірка навичок читання учнів у 2 – 4 класів;

- Проведення ДПА учнів 4 класу .

Результати перевірки висвітлені в довідках і узагальнені наказами по школі , рішеннями педагогічних рад .

2. Робота з батьками та громад кістю
5.Робота допоміжних служб

Допомогу педагогічному колективу надає публічно – шкільна бібліотека . Литвак О. С. Протягом навчального року провела ряд виховних заходів , конкурс малюнків (Свято української мови

,Тиждень української книги , Андріївські вечорниці ) , ряд бібліотечних уроків .

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі та у сімї - щоденний нерозривний процес і оскільки це спільна справа сімї і школи , то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками . Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським комітетом з метою створення найсприятливіших умов для реалізації та розвитку школяра . Батьки є соціальним замовником школи , а тому беруть активну участь в освітньому процесі . Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців : відвідують дитину вдома , спілкуються з родиною .

У 2017 – 2018 навчальному році було проведено 4 загальношкільних батьківських зборів . Класні керівники проводять збори батьків відповідно до свого виховного плану .

Пріоритетні завдання та напрями розвитку Катеринівської ЗОШ І ступеня на 2016 – 2017 навчальний рік:

1.Зміцнення навчально-матеріальної бази школи.

2.Забезпечення умов для старту Нової української школи .

3.Запровадження енергозберігаючих технологій , створення безпечних умов праці , пожежної безпеки .

4.Забезпечення умов для формування вчительської компетентності та формування ключових компетентносте й учнів початкової школи

5.Забезпечення реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України , Програми національного виховання учнівської молоді Сарненщини на 2008 – 2020 роки , Концепції національно – патріотичного виховання

6. Проведення просвітницької діяльності , спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних дій , підвищення моральності в суспільстві , утвердження здорового способу життя , запобігання проявам насильства .

7.Підвищення рейтингу школи.

8.Активізація роботи з обдарованими дітьми , забезпечити участь учнів у районних конкурсах та олімпіадах.

КАТЕРИНІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

ПРОТОКОЛ № ____

Проведення загальних зборів

18.05.2018 с. Катеринівка

Голова зборів : Мельник О. П.

Секретар : Галушко Катерина Іванівна

Всього присутніх : ________19_________________________

З них працівників закладу ______9____________________

Батьків _______9_________________________________

Представників громадськості _____1_______________________

Лічильна комісія : 1. Литвак Олена Сергіївна _

2.Дзьобик Юрій Іванович

3.Бойчук Марія

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1.Звіт директора школи за 2017 / 2018 навчальний рік

2.Таємне голосування

І . СЛУХАЛИ : Мельник О. П. – звіт про керівну діяльність у 2017 – 2018 н. р.

Текст виступу додається .

ІІ . ГОЛОСУВАННЯ

Таємне голосування за бюлетенями щодо оцінки роботи керівника

Результати голосування :

Оцінка роботи
Задовільна 17
Незадовільна
Утримуюсь 1

УХВАЛИЛИ :

1. Роботу директора Катеринівської ЗОШ І ступеня Мельник О. П. визнати задовільною.

2. Директору школи :

1.1. Постійно працювати над зміцненням матеріально- технічної бази школи

1.2. Постійно забезпечувати належні умови щодо організації навчально – виховного процесу

Голова зборів О. Мельник

Секретар зборів К. Галушко

Кiлькiсть переглядiв: 129

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.